Main content

Uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE

ZA WEB-MJESTO www.kiehls.hr

Stupa na snagu 19.7.2021.

Ovi opći uvjeti prodaje i ugovorni odnos između Kiehl’sa i Kupca uređuju se zakonima Republike Hrvatske.  U slučaju spora ugovorne strane nastojat će postići izvansudsku nagodbu prije pokretanja bilo kakvog sudskog postupka.

PRAVNA OBAVIJEST

URL: https://www.kiehls.hr

Objavilo društvo L’Oréal Adria d.o.o., sa sjedištem na adresi Slavonska avenija 1c, Zagreb, Hrvatska, registrirano u Registru trgovačkih društava i poslovnih subjekata pod brojem OIB: 30287711860, MBS: 080429417, s registriranim kapitalom od 1.000.000,00 HRK, koje djeluje u ime i za svoju marku Kiehl’s.

PDV identifikacijski broj: HR30287711860

Služba za korisnike:  +385 (0)72 602 028 *cijena se obračunava prema cjeniku operatera.

Kontakt – Adresa e-pošte: [email protected]  

Voditelj izdavaštva (Directeur de la publication): Vanya Panayotova

Hostira: društvo Salesforce.com France S.A.S, registrirano u Parizu pod brojem društva: 483 993 226 RCS Paris, registrirano sjedište: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Pariz – Francuska, izdani dionički kapital: 37.000 €, PDV registracijski broj FR76483993226

Dobro došli na web-mjesto https://www.kiehls.hr  („Web-mjesto”).

Pažljivo pročitajte opće uvjete prodaje („OUP”), kao i Uvjete korištenja web-mjesta (možete im pristupiti ovdje) te Pravila o zaštiti privatnosti (možete im pristupiti ovdje) koji upravljaju vašom aktivnosti pretraživanja na web-mjestu i našom vezom s vama ako naručite bilo koji proizvod i/ili povezanu uslugu putem web-mjesta („Proizvodi”).

Kao što se upotrebljava u ovom OUP-u, „Vi” ili „Kupac” označava osobu koja pregledava web-mjesto i/ili naručuje bilo kakav proizvod putem web-mjesta; „Mi” ili „Prodavač” označava društvo identificirano u gore navedenoj pravnoj obavijesti; Kupac i Prodavač u daljnjem se tekstu zajednički nazivaju „Stranama”, a pojedinačno „Stranom”.

Svaka narudžba Proizvoda koja se nudi putem Web-mjesta zahtijeva da prihvatite i izričito pristanete na ovaj OUP klikom na označeni okvir tijekom postupka narudžbe.

Ovaj OUP primjenjuju se isključivo na izuzeće bilo kojih i svih ostalih uvjeta prodaje, bilo da su primjenjivi na prodaju u maloprodajnim objektima ili putem bilo kojih drugih distribucijskih ili marketinških kanala.

U skladu s važećim zakonima i propisima, ovime se utvrđuje da se potvrđivanje narudžbenice kako je navedeno u ovom OUP-u kvalificira kao e-ugovor između Strana i valjani dokaz između Strana koji se odnosi na cijelu narudžbu i sve iznose koji se duguju i plaćaju prema toj narudžbi.

 

 

SADRŽAJ

1.             UVJETI KUPOVINE.. 3

2.             PROIZVODI – CIJENE.. 3

a)             Proizvodi 3

b)             Cijene. 3

c)            Ocjene i komentari korisnika. 4

3.             SPREMANJE I POTVRDA NARUDŽBE.. 4

a)             Uvjeti narudžbe. 4

b)             Potvrda narudžbe. 5

c)            Dokaz narudžbe. 5

4.             PLAĆANJE.. 6

5.             DOSTAVA I POTVRDA O PRIMITKU.. 6

a)             Uvjeti dostave. 6

b)             Rok isporuke. 6

c)            Kašnjenje u isporuci 6

d)            Potvrda o primitku. 7

6.             PRAVNA JAMSTVA.. 7

7.             PRAVO ODUSTAJANJA.. 8

8.             POSREDOVANJE.. 8

a)             Osobni podaci 9

b)             Kolačići 9

9.             RAZNE ODREDBE.. 9

a)             Viša sila. 9

b)             Djelomična nevaljanost. 9

c)            Cijeli OUP.. 9

d)            Izmjene OUP-a. 9

e)             Mjerodavno pravo. 10

 

 1. UVJETI KUPOVINE

Svi proizvodi ponuđeni putem Web-mjesta namijenjeni su isključivo osobama koje (i) su punoljetne (ili, ako su maloljetne, imaju ovlaštenje svoga zakonskog zastupnika za naručivanje putem Web-mjesta); i (ii) imaju punu pravnu sposobnost za naručivanje putem Web-mjesta.  Ovime zadržavamo pravo zatražiti s vremena na vrijeme da dostavite identifikacijski dokument kojim dokazujete svoju dob i/ili ovlaštenje navedenog zakonskog zastupnika.  Zadržavamo pravo ne odgovoriti na narudžbu i/ili isključiti iz svoje baze podataka o kupcima / potencijalnim kupcima bilo kojeg Kupca koji ne udovolji takvom zahtjevu ili ne ispunjava zahtjeve iz ovog odjeljka.

Ovime se utvrđuje da iznos bilo koje narudžbe koja se plaća u gotovini ne smije prijeći 9.954,21 EUR.  Dalje je utvrđeno da svaki Kupac može naručiti najviše 5 (pet) istih proizvoda po narudžbi. 

 1. PROIZVODI – CIJENE
 1. Proizvodi

Proizvodi koji se nude za prodaju putem Web-mjesta bit će oni proizvodi koji će biti prikazani na Web-mjestu na datum kada Kupac pregledava Web-mjesto.

Ovime se obavještava Kupca da se fotografije i izrazi upotrijebljeni za opis Proizvoda mogu s vremenom promijeniti.

 1. Nedostupnost proizvoda

Ako Proizvod nije dostupan, bit ćete obaviješteni o njegovoj nedostupnosti:

–          tijekom postupka narudžbe: prikazat će se obavijest koja ukazuje na to da je željeni Proizvod privremeno nedostupan ili

–          nakon potvrde narudžbe i prije isporuke, putem e-pošte.

Ako je Kupac prethodno potvrdio narudžbu, on/ona će biti obaviješteni o opciji da (i) prime isporuku samo dijela svoje narudžbe bez Proizvoda koji može/mogu biti nedostupni na datum narudžbe ili (ii) otkazati cijelu svoju narudžbu.

Zatim će Kupac u roku od četrdeset osam (48) radnih sati (isključujući sve dane vikenda ili državne praznike) nakon primanja informativne e-pošte od Prodavača, u skladu s postupkom koji je predložio Prodavač, potvrditi da se odlučuje za:

–             otkazivanje cijele narudžbe ili

–          isporuku dijela narudžbe prema posebnim uvjetima isporuke koje je naveo Prodavač.

Nakon spomenutog razdoblja od četrdeset osam (48) sati, izostane li bilo kakav zahtjev Kupca Prodavaču u skladu s postupkom koji je odredio Prodavač, djelomična narudžba će biti poslana i isporučena Kupcu po standardnoj cijeni isporuke naznačenoj u tablici u odjeljku „Cijene” u nastavku.  Tada će cijena narudžbe koja se naplaćuje Kupcu biti umanjena za cijenu svih nedostupnih proizvoda.  Ako je iznos cijene izravno unovčen u cijelosti po nalogu Kupca, Prodavač će Kupcu vratiti dio iznosa koji se odnosi na nedostupne Proizvode u roku od najviše četrnaest (14) dana nakon što Prodavač obavijesti Kupca o njihovoj nedostupnosti, a uplaćeni iznos vraća se na bankovni račun koji je Kupac naveo.

Ako Kupac zatraži otkazivanje cijele svoje narudžbe, iznos narudžbe neće se unovčiti.

Ako je Kupčeva uplata izravno unovčena u cijelosti odmah nakon narudžbe, Prodavač će Kupcu izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od najviše četrnaest (14) dana nakon primitka zahtjeva Kupca za otkazivanje narudžbe,

a uplaćeni iznos vratit će se na bankovni račun koji je Kupac naveo.

.

 1. Cijene

Cijene će biti izražene u eurima, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH .  Cijene će uključivati sve popuste i PDV koji vrijede na datum narudžbe.  Sve promjene u primjenjivim stopama PDV-a odražavat će se na cijene Proizvoda.

Cijene navedene u nastavku ne uključuju troškove obrade ili isporuke, koji će biti navedeni prije potvrde narudžbe i naplaćeni kao dodatni troškovi.  Spomenuti troškovi naplaćuju se za svaku narudžbu u iznosima navedenima u tablici u nastavku:

VRSTA DOSTAVE

TROŠKOVI PREMA NARUDŽBI

standardno

 • za narudžbe iznad 46,45 EUR dostava je besplatna

standardno

 • za narudžbe ispod 46,45 EUR dostava se naplaćuje 3,00 EUR po narudžbi

Da bi se uklonila bilo kakva sumnja, dostava je besplatna za narudžbe iznad 46,45 EUR*.

Ovime se utvrđuje da će sve promocije koje se mogu dodijeliti kao vaučeri s popustom vrijediti tijekom određenog razdoblja valjanosti i neće biti kumulativne s drugim ponudama s popustom, što se ne odnosi na poklone uz promocije kupnje.

Prodavač zadržava pravo povremeno mijenjati cijene, s tim da će se Proizvodi naplaćivati na temelju cjenika primjenjivog prilikom registracije narudžbe.

*

 1. Ocjene i komentari korisnika

Ovlašteni ste dati ocjenu i preporuku za svaki Proizvod.  Također možete potražiti ocjene i preporuke drugih korisnika.  Ocjene i preporuke navedene za svaki Proizvod odražavaju prosječne ocjene i preporuke onih korisnika koji su odgovorili na svako pitanje, na svoju osobnu odgovornost.  Navedene ocjene i preporuke ni na koji način neće ugovorno obvezivati Prodavača.

Zvjezdice prikazane na Web-mjestu pokraj svih Proizvoda u svakom trenutku odražavaju prosječne ocjene osoba koje su izrazile svoje mišljenje o određenom Proizvodu putem našeg Web-mjesta i stoga se mogu mijenjati iz dana u dan.

 1. SPREMANJE I POTVRDA NARUDŽBE
 1. Uvjeti narudžbe

Kako bi izvršio narudžbu, Kupac prvo treba pristupiti Web-mjestu.

Nakon toga Kupac može vidjeti različite Proizvode ponuđene na prodaju na datum pregledavanja Web-mjesta i odabrati svoje Proizvode (i) pregledom različitih kategorija Proizvoda; ili (ii) upisivanjem naziva Proizvoda izravno u tražilicu; ili (iii) klikom na stranicu na karti Web-mjesta na dnu svake stranice, čime Kupac pristupa čitavom asortimanu Proizvoda.

Tijekom pregledavanja Web-mjesta, Kupac može, ako želi, poslati narudžbu jednostavnim klikom na poseban gumb za dodavanje Proizvoda u košaricu.

Nakon toga Kupac će vidjeti prikaz broja Proizvoda u svojoj košarici.  Ovime se utvrđuje da sadržaj košarice za kupnju može biti podvrgnut vremenskom ograničenju sesije.

Nakon toga Kupac može nastaviti pregledavati ili kliknuti svoju košaricu za kupnju da bi vidio sadržaj košarice prikazan na zaslonu sa svim naručenim artiklima, uključujući glavne značajke svakog Proizvoda, ukupni iznos narudžbe, pojedinosti o naplati i isporuci, rok isporuke, troškove i sva primjenjiva ograničenja isporuke, kao i prava i pravna jamstva dostupna Kupcu.

Kupac se može vratiti, dopuniti, izmijeniti ili otkazati navedenu narudžbu dok je napokon ne potvrdi.  Ako Kupac želi odabrati bilo koji dodatni Proizvod, može nastaviti pregledavati Web-mjesto i pritom biti siguran da će odabrani Proizvod(i) biti uredno sačuvan(i) u njegovoj košarici.

Kada završi s odabirom Proizvoda, Kupac ih može naručiti tako da potvrdi narudžbu klikom na za to namijenjeni gumb.  Tada će se prikazati nova stranica u kojoj se od Kupca traži sljedeće:

–          da unese svoje podatke za prijavu (adresu e-pošte) i lozinku ako je Kupac već registriran na Web-mjestu ili

–          ako Kupac nije registriran na Web-mjestu, može birati između dvije mogućnosti: (i) da se registrira prije kupnje ili (ii) da izvrši kupnju kao gost, bez registracije. U svakom od spomenutih slučajeva, od Kupca će se zatražiti da točno ispuni obrazac za prikupljanje osobnih podataka unosom podataka u potrebna polja, uključujući prezime, ime, adresu e-pošte, adresu za naplatu.

Kupac se slaže da će ispuniti navedeni obrazac u dobroj vjeri.  Kupac potvrđuje da su podaci otkriveni Prodavaču i pohranjeni u IT sustavima Prodavača ili njegovih podugovaratelja točni te da predstavljaju valjani dokaz o njegovu identitetu.  Ovime se utvrđuje da će se spomenutim osobnim podacima upravljati Pravilima o zaštiti privatnosti koja su dostupna ovdje.

Nakon provjere sadržaja svoje narudžbe od Kupca će se tražiti da:

–             klikne gumb za pristup plaćanju svoje narudžbe, prema uvjetima navedenim u ovom OUP-u ili

–             klikne gumb za izmjenu svoje košarice i/ili osobnih podataka za kontakt.

Prije nego što klikne na gumb za pristup plaćanju svoje narudžbe, od Kupca će se zatražiti da najprije pročita ovaj OUP, a zatim da potvrdi da se slaže s tim OUP-om dovršavanjem potvrde prihvaćanja koje je potrebno na Web-mjestu (npr. označavanjem potvrdnog okvira).

Nakon Kupčeve potvrde da prihvaća ovaj OUP, otvorit će se posebna Web-stranica za plaćanje narudžbe.  Sve narudžbe u nastavku sadržavat će obvezu plaćanja, što znači da je za dovršetak narudžbe potrebno da Kupac izvrši plaćanje.

Kupac će zatim izvršiti plaćanje svoje narudžbe prema uvjetima navedenim u ovom OUP-u.

Ovime se utvrđuje da će nakon odabira plaćanja kreditnom karticom, prema odjeljku 4. u nastavku, Kupac automatski biti povezan s poslužiteljem e-gotovine pružatelja usluga platnog prometa.  Poslužitelj pružatelja usluga platnog prometa osiguran je postupkom šifriranja SSL (Secure Socket Layer) čiji je cilj što učinkovitija zaštita svih podataka povezanih s načinima plaćanja i osiguravanje da bankovni podaci Kupca ni u jednom trenutku ne prolaze kroz IT sustav Prodavača.  Stoga Prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Računalne datoteke Prodavača ili drugi zabilježeni podaci predstavljaju valjani dokaz svih transakcija izvršenih između Prodavača i Kupca.

 1. Potvrda narudžbe

Nakon potvrde narudžbe i potvrde plaćanja te narudžbe prema dolje navedenim uvjetima prikazat će se verzija sažetka narudžbe Kupca koja se može ispisati i preuzeti, uključujući, bez ograničenja, referencu narudžbe.

Prodavač će odmah poslati poruku e-pošte s potvrdom narudžbe na adresu e-pošte koju je naveo Kupac, uključujući, bez ograničenja, sljedeće podatke:

–    identitet Prodavača i njegove podatke za kontakt

–    referencu narudžbe kako je registrirana prilikom naručivanja

–    sažetak narudžbe i glavne značajke Proizvoda

–    ukupan iznos narudžbe, uključujući porez

–    prava i pravna jamstva dostupna Kupcu

–    potvrdu uplate

–    ove Opće uvjete prodaje

Prodavač zadržava pravo vlasništva nad naručenim Proizvodima sve dok Prodavač ne unovči iznos narudžbe i sve popratne troškove, uključujući troškove poštarine.  U slučaju neplaćanja, Kupac se obvezuje vratiti Proizvode Prodavaču o svom trošku, na njegov zahtjev.

U svrhu zaštite Prodavača od zlouporabe prevaranata i u slučaju da Prodavač ili pružatelj usluga internetskog plaćanja sumnja da je narudžba prijevarna, ovime zadržava pravo zatražiti od Kupca (prije obrade narudžbe) da dostavi dodatne dokumente kao dokaze (uključujući ID Kupca) kako bi se provjerilo jesu li lažni ili ne.

Ako Kupac ne odgovori u roku od petnaest (15) dana nakon zahtjeva Prodavača ili pružatelja usluga internetskog plaćanja, narudžba će se otkazati i Prodavač neće unovčiti nikakvu uplatu.  Ako je plaćanje za narudžbu već unovčeno, Prodavač će izvršiti povrat novca u roku od četrnaest (14) dana nakon isteka gore navedenog vremenskog razdoblja, koristeći se istim načinom plaćanja kao i Kupac.

 1. Dokaz narudžbe

Ovime se izričito ugovara između Prodavača i Kupca da poruke e-pošte predstavljaju valjane dokaze između Strana, kao i bilo koji automatizirani sustav evidentiranja koji se upotrebljava na Web-mjestu, posebno u pogledu vrste i datuma narudžbe.

Kupac može pristupiti e-ugovoru između Kupca i Prodavača, ako je to primjenjivo prema uobičajenim pravnim propisima, ako se ovdje javi Službi za korisnike i dostavi sve podatke potrebne u tu svrhu, uključujući broj narudžbe i svoje podatke za kontakt.

 1. PLAĆANJE

Smatrat će se da je trenutak kada Prodavač tereti iznos narudžbe onaj trenutak kada je narudžba predana.

Iznos koji mora platiti Kupac bit će iznos naveden na potvrdi narudžbe prikazan na posebnoj web-stranici i koji Prodavač naknadno šalje Kupcu putem e-pošte.

Kupcu se nudi izbor različitih opcija plaćanja nakon potvrde narudžbe, kako je ranije navedeno.

Plaćanje se može izvršiti:

–    nakon izvršenja narudžbe putem interneta s pomoću kreditne kartice (Visa Online, Visa Electron, Maestro / Maestro International, Amex, MasterCard) ili usluge Apple Pay

Prodavač neće odobriti narudžbu ako i dok (i) Kupac ne prihvati OUP; (ii) ne provjeri i ne potvrdi valjanost plaćanja; i (iii) Kupcu nije poslana potvrda o prihvaćanju narudžbe.

U svakom slučaju, Prodavač zadržava pravo odbiti bilo koju narudžbu ili isporuku u slučaju (i) da je prekoračen bilo koji od pragova utvrđenih u odjeljku „Uvjeti kupovine”; (ii) bilo kojeg postojećeg spora s Kupcem, (iii) bilo kojeg neplaćanja cijele narudžbe ili dijela od strane Kupca; (iv) da bankarske institucije odbijaju autorizaciju plaćanja kreditnom karticom; (v) bilo kojeg neplaćanja ili djelomičnog plaćanja.

 1. DOSTAVA I POTVRDA O PRIMITKU
 1. Uvjeti dostave

Kada narudžba bude spremna, bit će poslana na poštansku adresu koju je Kupac naveo u svojoj narudžbi.

Proizvodi će biti poslani poštom ili putem posebnog pružatelja usluga (ovisno o slučaju i/ili prema odabranim mogućnostima dostave) (u daljnjem tekstu „Prijevoznik”).  Ako Kupac nije kod kuće, Prijevoznik će ostaviti obavijest o isporuci u poštanskom sandučiću Kupca.  Kupac će nakon toga kontaktirati s Prijevoznikom radi dogovora o novom datumu isporuke.  Međutim, ako Kupac ne kontaktira s Prijevoznikom, potonji će poduzeti još dva pokušaja isporuke na datum i vrijeme koje Prijevoznik može odrediti prema svom nahođenju.

Ovime se obavještava Kupca da će Prijevoznik svaku pošiljku zadržati u razdoblju od 5 dana od početnog pokušaja dostave.

 1. Rok isporuke

Ovime se utvrđuje da se narudžba neće poslati ako i dok se ne obradi na odgovarajući način.

Kada se narudžba obradi, Prijevoznik će dostaviti i isporučiti odgovarajuće Proizvode u sljedećim vremenskim razdobljima:

– unutar najviše pet radnih dana

Radni se dani odnose na sve dane osim vikenda i državnih praznika.

Narudžba će se u svakom slučaju izvršiti u roku od najviše trideset (30) dana od dana nakon datuma na koji je Kupac potvrdio svoju narudžbu, pod uvjetom da je iznos u cijelosti plaćen i da se poštuju uvjeti kupovine kako je definirano u odjeljku „Uvjeti kupovine” ovog OUP-a.

Ako se isporuka ne izvrši u navedenom roku, Kupac će imati pravo otkazati svoju narudžbu prema uvjetima navedenima u odjeljku „Kašnjenje u isporuci” u nastavku.

 1. Kašnjenje u isporuci

U slučaju kašnjenja u isporuci (tj. nakon navedenog razdoblja isporuke ili, ako ga nema, nakon maksimalnog razdoblja isporuke od trideset (30) dana nakon potvrde narudžbe), Kupac će odmah obavijestiti Prodavača o ovom kašnjenju e-poštom, klikom ovdje tako da Prodavač može pitati Prijevoznika u čemu je problem.

Ako se narudžba preuzme tijekom navedenih upita, ona će se odmah preusmjeriti do mjesta isporuke navedenog u narudžbi.  Ako se, međutim, gubitak narudžbe potvrdi u skladu s navedenim upitima, Prodavač će o svom trošku ponovno otpremiti Proizvode Kupcu ili, ako su trajno nedostupni, vratiti sve iznose plaćene od strane Kupca (uključujući troškove isporuke), a ti će iznosi biti vraćeni na bankovni račun koji je Kupac naveo.

.

U svakom slučaju, ako je kašnjenje u isporuci duže od deset (10) radnih dana od poruke e-pošte kojom se Kupca obavještava o kašnjenju, osim u slučaju više sile, Kupac će imati mogućnost otkazati svoju narudžbu obavještavanjem Službe za korisnike klikom ovdje .

Ako Kupac iskoristi ovu opciju prema uvjetima navedenim u ovom Odjeljku 5.c, Prodavač neće unovčiti iznos narudžbe.

Ako je plaćanje za narudžbu već unovčeno, Prodavač će vratiti sve iznose koje je Kupac platio (uključujući troškove isporuke), koristeći se istim načinom plaćanja kao i Kupac, u roku od četrnaest (14) dana od primitka obavijesti o otkazivanju, isključujući bilo koji drugi oblik naknade.

 1. Potvrda o primitku

Smatrat će se da je isporuka izvršena čim Prijevoznik učini proizvode dostupnima Kupcu ili trećoj strani koju Kupac odredi.  Kupac je odgovoran provjeriti usklađenost i integritet isporučenih Proizvoda odmah po primitku.

Svaki propust/prikrivanje utvrđeni u trenutku isporuke (uključujući kašnjenje u isporuci, nestali ili oštećen Proizvod) Kupac će u potpunosti i točno zabilježiti na otpremnici koju izdaje Prijevoznik nakon primitka proizvoda i/ili potvrdom preporučenom poštom Prijevozniku u roku od osam (8) dana od primitka narudžbe.

O bilo kakvom takvom prikrivanju istovremeno će se odmah obavijestiti Prodavačeva Služba za korisnike ovdje uz kopiju zahtjeva koji je poslan prijevozniku.

 1. PRAVNA JAMSTVA
 1. Opis pravnih jamstava

Prema važećem zakonu, od Prodavača će se zatražiti da dostavi Proizvod u skladu s narudžbom Kupca, a Prodavač je ujedno i odgovoran za svaki nedostatak usklađenosti koji može postojati prilikom isporuke.

U tom pogledu, u svrhu usklađenosti prema ugovoru, Proizvod mora:

1°     biti prikladan za upotrebu koja se općenito može očekivati od sličnog proizvoda i, ako je primjenjivo:

 • odgovarati opisu koji je dao Prodavač i imati iste kvalitete kao one prikazane Kupcu na bilo kojem uzorku ili modelu

 • imati kvalitete koje bilo koji Kupac može legitimno očekivati na temelju javnih izjava Prodavača, proizvođača ili njihovih predstavnika, uključujući bilo kakvo oglašavanje ili označavanje ili

2°     udovoljavati specifičnim značajkama koje mogu biti definirane uzajamnim sporazumom između Strana ili biti prikladne za bilo koju određenu upotrebu koju Kupac može tražiti te koju je moguće otkriti Prodavaču i koju on može prihvatiti.

 1. Kako nastaviti

Ako isporučeni Proizvodi nisu u skladu s Proizvodima koje je Kupac naručio ili ako imaju skrivene nedostatke, Kupac će poslati poruku e-pošte Prodavačevoj Službi za korisnike klikom ovdje kako bi obavijestio o nedostatku usklađenosti ili skrivenim nedostacima Proizvoda.

Prodavačeva Služba za korisnike potvrdit će primitak zahtjeva Kupca i potvrditi postupak koji slijedi.  Nakon primitka uputa od Prodavačeve Službe za korisnike Kupac će Prodavaču vratiti proizvode koji nisu usklađeni ili imaju skrivene nedostatke na adresu u nastavku:

 • DPD C/O Frogman s.r.o. / 26612N, Slatinska 7, 10360 Zagreb, Hrvatska;

uz obveznu naznaku, na kopiji računa, proizvoda koji se vraćaju.

Takvi će se proizvodi (i) vratiti cjeloviti, neiskorišteni, u netaknutom originalnom pakiranju; i (ii) u mjeri u kojoj je to moguće sa svojim originalnim omotom i vaučerom za povrat te kopijom računa.

Također, Prodavač neće prihvatiti preuzimanje paketa s teretom.  Svaki rizik povezan s vraćenim Proizvodima preuzima Kupac.

Nakon primitka Proizvoda koji navodno nisu usklađeni ili imaju skrivene nedostatke, Prodavač će provjeriti Proizvode kako bi utvrdio njihovu usklađenost ili nedostatak usklađenosti.  Isto tako, Prodavač može izvršiti test kvalitete Proizvoda koje je Kupac vratio kako bi provjerio jesu li vraćeni Proizvodi zapravo originalni Proizvodi.  Ovime se utvrđuje da će se spomenute provjere izvršiti što je prije moguće i u roku od najviše 30 (trideset) dana.

 1. Sadržaj pravnih jamstava

Ako se potvrdi neusklađenost Proizvoda ili utvrdi skriveni nedostatak:

Kupac će imati mogućnost popravka ili zamjene Proizvoda.  U tom pogledu, Kupac će (i) imati pravo pokrenuti akciju u roku od 2 mjeseca od primjećivanja kvara, ali u svakom slučaju ne duže od 2 (dvije) godine od isporuke Proizvoda; i (ii) biti izuzet od tereta dokazivanja postojanja nedostatka usklađenosti Proizvoda tijekom razdoblja od šest (6) mjeseci nakon isporuke Proizvoda.

 1. PRAVO ODUSTAJANJA
 1. Obavijest o odustajanju za Prodavača

Kupac će imati pravo na odustajanje koje može ostvariti u roku od dvadeset osam (28) dana, bez potrebe da navede bilo kakav razlog ili plati kaznu, pod uvjetom da snosi sve troškove povrata.  Navedeni rok za odustajanje istječe dvadeset osam (28) dana nakon dana kada Kupac ili bilo koja treća strana koju on odredi, osim Prijevoznika, fizički preuzme Proizvode.

Ako je Kupac naručio nekoliko Proizvoda u jednoj narudžbi ili ako su Proizvodi isporučeni u više navrata, rok za odustajanje neće započeti sve dok Kupac ili bilo koja treća strana koju on odredi, osim Prijevoznika, fizički ne preuzme posljednji Proizvod ili zadnji dio isporuke.

Kupac će iskoristiti svoje pravo na odustajanje davanjem obavijesti Prodavaču o tom odustajanju, koristeći se bilo kakvom nedvosmislenom izjavom tijekom navedenog roka za odustajanje, uključujući:

(i)            slanjem pošte na sljedeću adresu: L'Oreal Adria d.o.o., Slavonska avenija 1c, 10 000 Zagreb

(ii)           slanjem poruke e-pošte na sljedeću adresu: [email protected]

Kupac također može, prema vlastitoj želji, ispuniti i poslati obrazac za odustajanje koji se može preuzeti ovdje i/ili poslati putem interneta – putem adrese e-pošte /[email protected]/ ili izvan mreže na: L'Oreal Adria d.o.o., Slavonska avenija 1c, 10 000 Zagreb.  U tom slučaju, po primitku navedenog obrasca, Prodavač će potvrditi primitak takvog zahtjeva slanjem poruke e-pošte.

Rok za odustajanje smatrat će se ispoštovanim ako Kupac pošalje obavijest o ostvarivanju svog prava na odustajanje u navedenom roku za odustajanje.

 1. Povrat otkazanih proizvoda

Prema obavijesti Kupca o odustajanju, Kupac će Prodavaču vratiti proizvode cjelovite, neiskorištene, u netaknutom originalnom pakiranju i, u mjeri u kojoj je to moguće, s originalnim omotom i vaučerom za povrat te kopijom računa, bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije četrnaest (14) dana nakon obavijesti Kupca o odustajanju.  Navedeno vremensko ograničenje smatrat će se ispoštovanim ako Proizvodi budu vraćeni u roku od četrnaest (14) dana otkaznog razdoblja.

Proizvode će poslati na sljedeću adresu, uz obveznu naznaku broja narudžbe, EAN broja proizvoda i količine proizvoda koja se vraća, s računa koji je primio uz proizvod:

DPD C/O Frogman s.r.o. / 26612N, Slatinska 7, 10360 Zagreb, Hrvatska

Ako proizvodi ne budu vraćeni u roku od navedenih četrnaest (14) dana nakon Kupčeve obavijesti o odustajanju, povrat se neće izvršiti.

Sve troškove povrata Proizvoda snosi Kupac.

 1. Povrat novca za otkazane proizvode

Prodavač se obvezuje Kupcu izvršiti povrat svih plaćenih iznosa, uključujući troškove isporuke (isključujući sve dodatne troškove isporuke koji mogu proizaći iz odabira Kupca za način plaćanja koji ne predstavlja nižu standardnu stopu isporuke koju Prodavač pruža).  Povrat za Proizvod(e) izvršit će se na bankovni račun koji je naveo Kupac, bez nepotrebnog odgađanja i, u svakom slučaju, najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od datuma kada je Prodavač obaviješten o odluci Kupca o odustajanju.  Navedeni povrat neće dovesti do dodatnih troškova za Kupca.  Povrat navedenog iznosa može se, međutim, odgoditi do povrata Proizvoda koji se vraćaju ili dok Kupac ne pruži dokaze o otpremi Proizvoda, ovisno o tome što se prije dogodi.

Ovime se utvrđuje da se ni od jednog Proizvoda koji je otpečaćen nakon isporuke ili koji se ne može vratiti zbog sanitarne ili zdravstvene zaštite ne može odustati (uključujući, bez ograničenja, bilo koje proizvode za njegu kože ako se ukloni njihov čep ili poklopac).

Za sve daljnje informacije o području primjene, sadržaju ili uputama povezanim s ostvarivanjem prava Kupca na odustajanje, Kupac se može obratiti Službi za korisnike putem sljedeće adrese e-pošte: [email protected]

 1. POSREDOVANJE

U slučaju problema povezanih s narudžbom obratite se našoj Službi za korisnike:

E-mail adresa : [email protected]

L’Oreal Adria d.o.o.

Slavonska Avenija 1c

10000 Zagreb

Hrvatska

Nakon spomenutog upućivanja Službi za korisnike i u slučaju da potrošač ne želi upotrijebiti ovu metodu ili nije zadovoljan odgovorom, on/ona ima pravo uputiti predmet Europskoj elektroničkoj platformi za internetsko rješavanje sporova, dostupnoj ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

OSOBNI PODACI

 1. Osobni podaci

Bit će potrebne sve osobne informacije (osobni podaci) označene zvjezdicom i prikupljene za potrebe naručivanja poštom jer su takve informacije potrebne za obradu i isporuku narudžbi te izdavanje računa.  Spomenuti podaci bit će strogo povjerljivi i za upotrebu samo od strane Prodavača ili njegovih podugovaratelja pod istim obvezama, isključivo u svrhu obrade narudžbi i prema Pravilima o zaštiti privatnosti dostupnima ovdje.

Ovime se utvrđuje da Kupac ima pravo pristupa, izmjene, ispravka ili brisanja svojih osobnih podataka.

Kupac ovo pravo može ostvariti slanjem poruke Službi za korisnike ovdje.

Kupac može primiti e-poštu s informacijama od Prodavača o Proizvodima i aktivnostima Prodavača ako Kupac prethodno izrazi svoj pristanak označivanjem odgovarajućeg potvrdnog okvira.  Kupac zadržava pravo odbiti takvu komunikaciju bilo preliminarno neizražavanjem pristanka nakon potvrde narudžbe ili naknadno izražavanjem svog odbijanja putem e-pošte klikom ovdje.

 1. Kolačići

Web-mjesto upotrebljava kolačiće.  Kolačići su računalne datoteke pohranjene na tvrdom disku računala Kupca. Za sve daljnje informacije o Prodavačevoj upotrebi kolačića na ovom Web-mjestu pročitajte obavijest dostupnu ovdje.

 1. RAZNE ODREDBE
 1. Viša sila

Nijedna se Strana neće smatrati odgovornom za bilo kakvo neizvršenje svih ili dijela svojih obveza prema ovom OUP-u ako je takav propust posljedica više sile.

Viša sila odnosi se na svaki slučaj koji ispunjava kriterije definirane važećim zakonodavstvom.

Svaka Strana koja utvrdi slučaj više sile obavijestit će drugu Stranu u roku od pet (5) radnih dana od takvog slučaja.  Strane ovime potvrđuju da će se sastati što je prije moguće kako bi se zajednički odredili uvjeti izvršavanja narudžbe tijekom slučaja više sile.  Ako se prekid zbog više sile nastavi tijekom razdoblja od jednog (1) mjeseca ili duže i ako Prodavač ne može ispuniti narudžbu, Prodavač će Kupcu izvršiti povrat, ovisno o slučaju.

 1. Djelomična nevaljanost

U slučaju da se bilo koja odredba ovog OUP-a smatra nevaljanom prema bilo kojem zakonu ili propisu ili konačnoj odluci nadležnog suda, sve ostale odredbe ostaju na snazi i proizvode pravne učinke.

 1. Cijeli OUP

Ovaj OUP i rekapitulacijski nalog poslan Kupcu tvore jedinstveni ugovor i odražavaju cjelokupni sporazum između Strana.

U slučaju neslaganja između bilo kojeg od ovih dokumenata, ovaj OUP će imati prednost.

 1. Izmjene OUP-a

Ovime se utvrđuje da će Kupac biti ovlašten spremiti ili ispisati ovaj OUP, pod uvjetom da u njemu ne izvrši nikakve promjene.

Primjenjivi OUP bit će dostupan u svakom trenutku putem oznake „Opći uvjeti prodaje” na svakoj stranici Web-mjesta.

Prodavač može povremeno ažurirati ovaj OUP.  Svako takvo ažuriranje podliježe posebnoj prethodnoj obavijesti koja se prikazuje na Web-mjestu.

 1. Mjerodavno pravo

Ovaj OUP i cjelokupni sporazum između Kupca i Prodavača uređen je zakonima Republike Hrvatske.  U slučaju bilo kakvog spora između Kupca i Prodavača, ako se postupak ne riješi postupkom posredovanja predviđenim u ranije navedenom Odjeljku 8, navedeni spor bit će upućen nadležnim hrvatskim sudovima.

Orijentacijska poruka
Za najbolje iskustvo, molimo okrenite uređaj